esmaspäev, 17. detsember 2012

Pärnumaa KHK Voltveti koolituskeskuses alustas arboristi õpe

Alates 10. detsembrist 2012 õpivad PKHK Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas 11 uut õpilast - arboristi. Arboristi eriala on Tihemetsas täiesti uus, õppega alustatati tänavu esimest korda. Õppima saavad tulla kõik, kellel on vähemalt põhiharidus ja kelle tervis võimaldab üsna ohtlikku arboristi tööd teha. Õppetöö kestab 1,5 aastat ja toimub töökohapõhises õppevormis, st umbes 1/3 õppeajast on koolis teoreetiline ja praktiline õppetöö ja 2/3 õppeajast on praktika töökeskkonnas - ettevõtetes. Õpetajateks on nii PKHK oma metsanduse ja aianduse õpetajad kui ka arboristidest spetsialist väljastpoolt kooli.
Tänased õppijad on erinevas vanuses, paljud õpilased on eelnevalt õppinud metsamajandust, aiandust või maastikuehitust.

Praegu toimub talvine vastuvõtt veel kahele erialale:

1) Metsamajandus (raietöölise) erialale, kus õppeaeg on 1 aasta, õpe toimub sesoonõppena ja õppima võivad asuda kõik olenemata nende eelnevast haridustasemest, sh põhihariduseta.

2) Aiandus (abiaednik) erialale, kus õppeaeg on 1 aasta ja õpe toimub töökohapõhises õppevormis, põhihariduse baasil.

Mõlemale erialale toimub dokumentide vastuvõtt kuni 18. jaanuarini 2013. Raietööliste õppetöö algab 4. veebrauril 2013, aednikel aga 28. jaanuaril 2013 Tihemetsas.

Täpsem info www.hariduskeskus.ee või telefonidel 4491062 ja 56646260.

Kontaktid:

e-post viljandiott@gmail.com
elektrooniline kontaktvorm