teisipäev, 18. november 2014

PERETALUDE TULEVIKUVÄLJAVAATED

28. novembril toimub Tartus Eesti Maaülikoolis Eesti Talupidajate Keskliidu,  Põllumajandusministeeriumi ja Eesti Maaülikooli konverents

"PERETALUDE TULEVIKUVÄLJAVAATED"
28. novembril 2014 kell 10.00
Kreutzwaldi 1, Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas

Osalemisest teatada 26. novembriks
e-postil: aili@taluliit.ee
telefonidel: 6041783, 56636340
Eesti Maaülikooli koduleht

Loe ka artiklit Viljandimaa Toiduvõrgustik OTT tootjast Säga-Aaviku Talust, kus ollakse valiku ees, kas jätkata peretaluna või laiendada tootmist. Artikli juurde

PÄEVAKAVA:
  9.30 - 10.00   Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 10.10   Konverentsi avamine - Kalle Hamburg, ETKLi juhatuse esimees
10.10 - 10.20   EMÜ rektori Mait Klaasseni tervitus
10.20 - 10.40   Peretalude määratlus ja roll Eesti ühiskonnas
                        Kaul Nurm, ETKLi peadirektor
10.40 - 11.10   Peretalude väljavaated tulevikus toidu ja taastuvenergia nõudluse kasvu taustal
                        Ivari Padar, EV põllumajandusminister
11.10 - 12.00   Kuidas mõjutavad globaalsed arengud toidusektorit tulevikus
                        Kaupo Vipp, raamatu "Globaalpohmelus" autor
12.00 - 12.30   Peretalude arengu toetamisvõimalused läbi maapoliitika
                        Evelin Jürgenson, EMÜ maakorralduse lektor

12.30 - 13.30   Lõuna

13.30 - 14.00   Peretalud ja nende konkurentsivõimet iseloomustavad tegurid Eesti piima- ja
                        teraviljasektoris - Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikooli teadur
14.00 - 14.20   Kuni 100 lüpsilehmaga spetsialiseerunud piimatootjate sööda osatootlikkus ja
                        seda mõjutavad tegurid - Rando Värnik, Eesti Maaülikooli professor
14.20 - 14.50   Võimalikud lahendused peretalude positsiooni tugevdamiseks ÜPP abil
                        Illar Lemetti, Põllumajandusministeeriumi asekantsler

14.50 - 15.10   Kohvipaus

15.10 - 15.40   Peretalude toimimiseks vajalikud tugistruktuurid - põllumajandusharidus, nõuanne,
                        asendusteenistus ja ühistegevus - Toomas Kevvai,
                        Põllumajandusministeeriumi asekantsler
15.40 - 16.10   ÜPP rakendamine erinevates EL liikmesriikides võrrelduna Eestiga
                        Leho Verek, ETKLi nõunik
16.10 - 16.30   Arutelu, järeldused ja kokkuvõtted


Kontaktid:

e-post viljandiott@gmail.com
elektrooniline kontaktvorm