esmaspäev, 16. jaanuar 2012

Uudiskiri nr 1 - ülevaade OTTi toimimisest

Pärast 8. jaanuari pidulikku koostöökohtumist on toiduvõrgustikus tegutsejatele esitatud ohtrasti küsimusi. Rohkem huvi pälvinud teemasid avame OTT-i esimeses UUDISKIRJAS.

Hea toiduvõrgustiku huviline!

Kui Sul jäi OTT-i esimesele kohtumisele tulemata, annab ehk käesolev uudiskiri esimestele küsimustele vastused.

Mis on Viljandi OTT?
OTT on mittejuriidiline kodanike ühendus, mis organiseerib kaubavahetust tootjate ja tarbijate vahel ilma vahendustasuta. OTT – Otse Tootjalt Tarbijale.

Eesmärk
Toiduvõrgustiku idee on tekkinud, et luua võimalus linnas elavatel inimestel osta kaupa ümbruskonna talupidajatelt nii, et kasu, mis muidu võtaks pood või muu vahendaja, jääb tootjale. OTT-i tegevus hoogustab kohalike talunike tootmist ja parandab kohaliku toidu kättesaadavust.

Kuidas toimib?
Tootjad ja tarbijad kohtuvad neljapäeviti kell 17.30 Viljandi turuplatsi parklas kuupäevadel, mis on kirjas nende omavahelises kokkuleppes. Enne püsikokkuleppe sõlmimist saab tarbija proovida, kuidas talle pakutavad tooted, suhtlemine tootjaga ning tellimissüsteem sobivad. Proovitellimuse võib teha suusõnaliselt. Kui esimesed kaubakogused tarbitud, planeeritakse oma vajadused ja alles seejärel jõutakse kirjaliku püsikokkuleppe sõlmimiseni.
Tarbijate arvu suurenemisel on plaanis kaubakohtumisi korraldada ka teistes soovitud paikades. Tarbijad tellivad tootjalt mitme kuu toidukauba, tasuvad kauba eest ette ning saavad tellimuse kaubakohtumistel kätte portsjonikaupa – ikka vastavalt kokkuleppele.
Tellimusi aitavad toimetada vabatahtlikud OTT koordinaatorid. Võrgustiku liikmeteks on tootjad ja tarbijad, kes sõlmivad omavahelise kirjaliku kokkuleppe.
Kokkulepe sisaldab tarnegraafikut, milles on näidatud tellitavad toiduained, kauba kättesaamise aeg, kogused ja hind.
Samuti korraldab OTT koolitusi nii tootjale kui ka tarbijale.
Avatud talud annavad huvilistele võimaluse tutvuda protsessiga, kuidas jõuab toit lauale.
Kõik tarvilik info on üleval OTT-i blogis http://viljandiott.blogspot.com/

Tootjad
Blogi lehel on üleval kõik tootjad, kellega võib julgelt kontakti võtta: http://viljandiott.blogspot.com/p/tootjad.html. Samuti on tootjad jaotatud tootegruppide järgi:
Juurviljad, köögiviljad, kartul http://viljandiott.blogspot.com/p/juurviljad.html

Kokkulepped tootja ja tarbija vahel
Tootja ja tarbija sõlmivad kokkuleppe, kus on fikseeritud müüdav kaup/kaubad, hind, kuupäevad, millal kohtutakse, kauba omadused/kasvatusviis/tingimused. Tarbija saab oma soovist viljandiott@gmail.com või otse tootjale teada anda, ning tootja saab tarbija e-postile saata eeltäidetud kokkuleppe.
Prooviajal on võimalik jõuda selgusele, kas toiduvõrgustik või konkreetse tootja kaubad on tarbijale sobivad.
Pärast õnnestunud prooviaega sõlmivad tootja ja tarbija 1–12 kuuks kokkuleppe, mis annab kindlustunde mõlemale poolele. Tarbija saab garantii, et soovitud kaup on kokkulepitud päevadel ja kogustes tema jaoks olemas. Tootja saab täpsemini planeerida toodangu kogust ning tänu ettemaksetele ka rahavoogusid. Soovitav on sõlmida aastane kokkulepe, kuna kauba koguse garantii on sama pikk kui kokkulepe.

Makseviis
Tarbija ning tootja kokkuleppes on kirjas hind, millega tootja kokkuleppe kehtivuse jooksul kaupa müüb; samuti tootja panga arvelduskonto number, millele tarbija teeb rahaülekande kokkulepitud perioodi eest. Korraga võib maksta terve aasta või kuu eest, nii, kuidas on omavaheline kokkulepe.

Kohtumispaik
8. jaanuaril Männiku metsatalus kohalolnud hääletasid esimeseks Viljandi OTT-i kohtumispaigaks Viljandi turuplatsi parkla. Lähtuvalt uute tarbijate soovidest on võimalik leida uued kohad.

Kohtumisajad
Kohtumisaegadeks on neljapäevad kl 17.30. Tootja on kohal umbes 45 minutit. Kaubale palume tulla järele võimalikult varakult, siis ei pea tootja asjatult ootama. Iganädalast ostukohustust pole; tootja annab ette kuupäevad, millal ta oma kaupadega kohtumispaika tuleb, ja tarbija valib nende päevade hulgast endale sobivad. Näiteks mee järele võib tulla kas või kord kvartalis või isegi aastas. Pärast proovikuud kehtima hakanud kokkuleppe järgi on nõutav ettemaks. Selle, mitu päeva, nädalat või kuud ette tuleb maksta, lepivad tootja ja tarbija kirjalikult kokku. Leping annab tootjale kindlusetunde, kui palju ja kellele toota, ning tarbijale teadmise, kellelt saada vajalik kogus kaupa.
Jälgige, proovige, otsustage!

Ootamatu ärasõit
Kui ei ole võimalik kokku lepitud ajal ise kaubale järele tulla, võib lasta kauba sõbral-tuttaval-sugulasel ära võtta.
Saab ka näiteks läheduses elava inimesega, kes on samuti tellija, käia kauba järel kordamööda ja tuua naabri toidukorv teisele ära.
Kui on ette teada, et tuleb pikem ärasõit, siis kokkuleppes selleks perioodiks ei tellita midagi. Kui aga sõit on ootamatu ja ettemaks tehtud, siis peaks tarbija leidma ise enda asemele kellegi, kes kauba võtaks. Pausist või loobumisest võib teatada nii tootjale kui ka tema koordinaatorile. Hea tava oleks loobumisel leida endale OTT-i toiduvõrgustikku järeltulija, et kindlustada soovija tootja kasvatatud toodetele.

Hinnad
Õige pea saab OTT-i blogisse üles pandud tootjate hinnakiri. Selle leiab aadressilt http://viljandiott.blogspot.com/p/hinnad.html

Tulevikule mõeldes
Ehk tulevikus on OTT-il seitse väljundit:
1. iganädalane kaubakohtumine
2. võimalus sõita tootja juurde tallu, kuhu on koondatud teistegi lähedalasuvate tootjate toodang
3. võimalus tuua kaup tarbijale koju, mis kujundab hinna kallimaks
4. kaubasahver, kus ladustatakse ja müüakse
5. etteplaneeritud tootjate külastamised koos töö tegemisega (talgud)
6. Suvel ja sügisel kord kuus Viljandi OTT-i taluturud, kus mõne tunni jooksul etteteatatud kohas toimub intensiivne müük ja suhtlus ning uued kokkulepped.
7. Harivad kokkusaamised teadmiste ja kogemuste vahetamiseks nii tootjatele kui tarbijatele.

Viljandi OTT on üles ehitatud Viljandimaa inimeste koostöö, heasoovlikkuse ja usalduse najal. Alguses võib tulla ette arusaamatusi ja möödarääkimisi; katsume neist üle olla, õppida ning tulevikus paremini teha. Koos saame toiduvõrgustiku tööle!

Edaspidisele koostööle lootes

Viljandi toiduvõrgustiku OTT toimkond
Kristi Lõhmus tel 5199 2991
Ruth Karma tel 5567 7491
Anu Johani tel 552 8007

Kontaktid:

e-post viljandiott@gmail.com
elektrooniline kontaktvorm