teisipäev, 13. jaanuar 2015

MTÜ Viljandimaa OTT


MTÜ Viljandimaa OTT on 29.09.2011 Viljandis asutatud Viljandimaa Toiduvõrgustiku Seltsingu õigusjärglane. 

Toiduvõrgustiku tootjad ja toimkond otsustasid detsembris 2014 muuta oma tegutsemisvormi seltsingust MTÜks. Ühingu peamiseks tegevusalaks on väikepõllumajanduse ja väiketootmise edendamine ja soodustamine, kohaliku toidu võrgustike arendamine, valdkonna teabe kogumine, loomine ja edastamine.

Ühing on loodud koondama inimesi, keda huvitab kohaliku ja puhta toidu, käsitöö, väiketootmise valdkond ning selle edendamine.

Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed. Ühingut juhib ja esindab üldkoosolekul tegevliikmete hulgast üheks aastaks valitav juhatus. Juhatus koosneb iga valdkonna töögrupi esindajast. Juhatus valib vastavalt vajadusele esindaja.

registrikood 80379640


Liikmed

Ühingul on tegev-, au- ja toetajaliikmed. Liikmeteks on oodatud on nii tootjad kui tarbijad. 
Liikmeks astumisel saab valida sobiva liikmelisuse - 
* tegevliige/ tootjaliige - aastamaks 20 euri, kohustus osaleda MTÜ tegevuses;
* toetajaliige - aastamaks vähemalt 10 euri (võib rohkem), kohustusi ei ole;
* auliige - määratakse juhatuse poolt.


Liikmelisust saab muuta avalduse esitamisega, st tegevliikmest toetajaliikmeks või tootjaliikmeks ja vastupidi.

Ühinguga liitumiseks täida ja allkirjasta avalduse vorm:
füüsilise isiku liikmeks astumise avaldus
juriidilise isiku liikmeks astumise avaldus
allkirjasta digitaalselt ja saada see e-postiga viljandiott@gmail.com või allkirjasta ja postita see aadressil: Väike-Vasara talu, Uusna küla, Viljandi vald, 70102 Viljandimaa. Juhatus annab oma otsusest teada ühe kalendrikuu jooksul alates avalduse esitamisest.
Liikmeks saab astuda ka taluturu päevadel UKU Keskuses ja OTT Toiduaidas.

Liikme meelespea

Ühingu liikmeks võib olla iga täisealine füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja. Ühingu liikmeks vastu võtmise otsustab ja arvestust korraldab juhatus. Kandidaat peab saama vähemalt 3/4 juhatuse häältest. Sisseastumismaks puudub.
Viljandimaa OTT liikmemaks ühel kalendriaastal on tegevliikmele/ tootjaliikmele 20 € ja toetajaliikmele alates 10st € summa omal valikul.

Liikmemaks tuleb tasuda igal kalendriaastal esimese kvartali jooksul (s.t 2016. a liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31.03.2016). Maksele lisa selgituseks nimi ja aasta, mille eest liikmemaksu tasud. Ühingu pangaarve on EE742200221061216971 Swedbank. Samale arveldusarvele saab teha ka annetusi.


Viljandimaa OTT liikmelisust reguleerib MTÜ Viljandimaa OTT põhikiri

Kontaktid:

e-post viljandiott@gmail.com
elektrooniline kontaktvorm